שלום רב,

החל מתאריך ל' ניסן תשע"ט, 05.05.19, יחל הרמדאן ובשל כך ישנם שינויים בלוח הזמנים.

מצורף לינק של אגד תעבורה .

http://www.egged-taavura.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/02052019-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%96-%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%9F/