שעות שחיה עונה +

שעות שחיה לגברים
בוקר: ימים א', ג', ה'  שעות: 6:30 – 9:00
ערב:  ימים ב', ד'      שעות: 19:30 – 21:30
יום שישי:                שעות: 11:00 – 13:00

שעות שחיה לנשים
בוקר
: ימים ב', ד', ו'  שעות: 6:30 – 9:00
ערב:  ימים א', ג'      שעות: 19:00 – 21:00
יום ה'                     שעות: 21:30-19:30

עונת רחצה רגילה תיפתח בע"ה בל"ג בעומר 23.5.

להרשמה לעונה פלוס
להרשמה לעונה הרגילה

ימים חריגים (שינויים בלו"ז של הבריכה)

ערב יום הזיכרון (ב' באייר 7/5 ) – השחיה מוקדמת 19:00 – 17:00
יום הזיכרון ויום העצמאות (ג'-ד' באייר 8-9/5 ) – סגור
שבועות (ו' בסיון 9/6 ) – סגור
צום י"ז בתמוז (י"ח בתמוז 21/7 ) – סגור
תשעת הימים (א'-ח' באב 2-9/8 ) – רחצה למבוגרים 6:30-8:30 בלבד
צום ט' באב (י' באב 11/8 ) – סגור
ראש השנה וצום גדליה (כ"ט באלול- ג' בתשרי ) – סגור
יום כיפור (ט'-י' בתשרי 8-9/10 ) – סגור
סוכות (ט"ו –כ"ב בתשרי 14-21/10 ) – סגור