שעות שחיה עונה +

שעות שחיה לגברים
בוקר: ימים א', ג', ה'  שעות: 6:30 – 9:00
ערב:  ימים ב', ד'      שעות: 19:30 – 21:30
יום שישי:                שעות: 11:00 – 13:00

שעות שחיה לנשים
בוקר
: ימים ב', ד', ו'  שעות: 6:30 – 9:00
ערב:  ימים א', ג'      שעות: 19:00 – 21:00
יום ה'                     שעות: 21:30-19:30

עונת רחצה רגילה תיפתח בע"ה בל"ג בעומר 23.5.