קובץ להורדה: דרושים: מדריכים לתוכנית "מעגן" עבור שנה"ל תש"פ

פרטים נוספים בקובץ המצ"ב.

קורות חיים ניתן להגיש עד תאריך יט' אב תשע"ט, 20.8.2019