קובץ להורדה: דרוש/ה: מילוי מקום לעו"ס צעירים למרחב לקידום תעסוקה

פרטים נוספים בקובץ המצורף.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך כ' תמוז תשע"ט, 23.7.2019