קובץ להורדה: דרוש/ה: עו"ס משפחות ותכנית ראשית

פרטים נוספים בקובץ המצ"ב.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך: יז' אלול תשע"ט, 17.9.2019