ניתן לצפות בכתבה בקישור:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/424325