המחלקה נותנת שירותי גביה לתושבים עבור מיסים, מים וארנונה.
המחלקה מטפלת במתן אישורים שונים ומתן הנחות.
כמו כן המחלקה אחראית על רישום תושבים חדשים ותושבים העוזבים את היישוב.

שעות הקבלה במחלקה הן:
ימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 8:30-13:30.
טלפון: 02-9700546, 02-9700508
פקס: 1532-9700534

ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי
(מופיע בשורת התפריטים למעלה).
שימו לב – אין להקיש את הספרות "0" המשלימות שמופיעות לפני המספר.

מנהלת מחלקת הגביה:
מיכל סמואלס
טלפון: 029700534
מיילmenahelgvya@bet-el.muni.il

נציגי מחלקת הגביה:
יחזקאל פרצובסקי
טלפון: 02-9700508
מייל:  yechezkelp@bet-el.muni.il

לאה אביטל
טלפון: 02-9700546
מייל:  gviya1@bet-el.muni.il

הנחת נזילה:

הודעה לבעלי דירות שסבלו מנזילות מים, בעקבות בקיעת צנרת הדוד בימי השלג:
על פי רוב, נזילות מים שמקורן בנזקי צנרת הדוד אינן משפיעות באופן מהותי על צריכת המים התקופתית ועל סך החיוב.
כאשר המערכת האוטומטית מאתרת צריכה חריגה (בהשוואה לתקופות מקבילות) תתכן הנחה מסוימת, בכפוף להצהרת נזילה (ניתן להוריד מרשימת הטפסים- טפסי מים- טופס 3).
תושבים שזכאים להנחה יקבלו הודעה על כך מאת מחלקת הגביה.

ד"וח כספי וד"וח ביקורת
תשלומים למועצה בכרטיס אשראי
טופס מקוון הנחה בארנונה לשנת 2019