המחלקה נותנת שירותי גביה לתושבים עבור מיסים, מים וארנונה.
המחלקה מטפלת במתן אישורים שונים ומתן הנחות.
כמו כן המחלקה אחראית על רישום תושבים חדשים ותושבים העוזבים את היישוב.

שעות הקבלה במחלקה הן:
ימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 8:30-13:30.
טלפון: 02-9700546, 02-9700508
פקס: 1532-9700534

ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי
(מופיע בשורת התפריטים למעלה).
שימו לב – אין להקיש את הספרות "0" המשלימות שמופיעות לפני המספר.

מנהלת מחלקת הגביה:
מיכל סמואלס
טלפון: 029700534
מיילmenahelgvya@bet-el.muni.il

נציגי מחלקת הגביה:
יחזקאל פרצובסקי
טלפון: 02-9700508
מייל:  yechezkelp@bet-el.muni.il

לאה אביטל
טלפון: 02-9700546
מייל:  gviya1@bet-el.muni.il

ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה לשנת 2020.

  • אפשר להגיש בטופס מקוון באתר המועצה או על גבי טופס בקשה במחלקת גביה. ניתן להדפיס את הטופס מאתר המועצה או לקבלו במחלקת גביה.
  • ההנחיות להגשת הבקשה וטבלת ההנחות המעודכן מפורסמים באתר המועצה. אפשר לראות את זה גם על לוח המודעות במחלקת הגביה.
  • בשביל לקבל הנחה רטרואקטיבית מתחילת השנה, יש להגיש את הבקשה עד ל 31.3.2020, לעצמאי/ת עד 10.2020 עם השומה ממס הכנסה של שנת 2019.  יש אפשרות לעצמאים להגיש בקשה להנחה זמנית עם אישור מרואה חשבון על ההכנסות של שנת 2019. הנחה זמנית תהיה דרגה אחת פחות ממה שמגיע ותבוטל אם לא תוגש השומה של שנת 2019 עד לתאריך 31.10.20.

תשלום מראש לשנת 2020

  • המועד האחרון לתשלום ארנונה מראש, בהנחה של 2% הוא ביום חמישי ד' בשבט תש"פ (30/01/2020).

כדאי להסדיר הוראת קבע לתשלום המיסים למועצה כדי להימנע מצבירת ריבית והליכי אכיפה!

ניתן להיכנס לתיק תושב דרך אתר המועצה, לבצע תשלומים, להדפיס שוברים ולראות מצב עדכני של החשבון.

ניתן לבקש לקבל את השוברים התקופתיים לדוא"ל הפרטי ובכך להקל את המעקב אחר החיובים ולתרום לאיכות הסביבה

חדש באתר המועצה:

יש מגוון טפסים מקוונים שניתן למלא, לצרף מסמכים, ולשלוח אלינו בלי צורך להגיע למועצה. באתר הבית לחצו על "טפסים מקוונים"
כמו כן, ניתן לשלם עבור שירותים נוספים באתר. כנסו ל"תשלומים" באתר הבית של המועצה
למשרתי מילואים פעיל, ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה (3%) דרך טופס המקוון.

מחלקת גביה מאחלת לכל תושבי בית אל חורף בריא ושמח!

ד"וח כספי וד"וח ביקורת
תשלומים למועצה בכרטיס אשראי
טופס מקוון הנחה בארנונה לשנת 2020