המחלקה נותנת שירותי גביה לתושבים עבור מיסים, מים וארנונה.
המחלקה מטפלת במתן אישורים שונים ומתן הנחות.
כמו כן המחלקה אחראית על רישום תושבים חדשים ותושבים העוזבים את היישוב.

שעות הקבלה במחלקה הן:
ימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 8:30-13:30.
טלפון: 02-9700546, 02-9700508
פקס: 1532-9700534

ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי
(מופיע בשורת התפריטים למעלה).
שימו לב – אין להקיש את הספרות "0" המשלימות שמופיעות לפני המספר.

מנהלת מחלקת הגביה:
מיכל סמואלס
טלפון: 029700534
מיילmenahelgvya@bet-el.muni.il

נציגי מחלקת הגביה:
יחזקאל פרצובסקי
טלפון: 02-9700508
מייל:  yechezkelp@bet-el.muni.il

לאה אביטל
טלפון: 02-9700546
מייל:  gviya1@bet-el.muni.il

מבצע אכיפת חובות

בימים אלה תחל המועצה במבצע לגביית חובות ובמהלכן תבוצענה פעילויות אכיפה מוגברות לרבות הוצאה לפועל, רישום עיקולים וביצועם בפועל על חשבונות בנק במשכורות, ו/או טיפול משפטי.

לקראת המבצע, נשלחה בימים אלה הודעה לכל החייבים להסדיר את חובם.

אנחנו מבקשים מכל תושב בעל חוב למועצה להגיע למחלקה ולהסדיר את חובו על מנת להימנע מחיובי רבית והצמדה ומצבים לא נעימים כמו עיקולים וטיפול משפטי.

חדש באתר המועצה:

יש מגוון טפסים מקוונים שניתן למלא, לצרף מסמכים, ולשלוח אלינו בלי צורך להגיע למועצה. באתר הבית לחצו על "טפסים מקוונים"
כמו כן, ניתן לשלם עבור שירותים נוספים באתר. כנסו ל"תשלומים" באתר הבית של המועצה
 
למשרתי מילואים פעיל, ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה (3%) דרך טופס המקוון.

מחלקת גביה מאחלת לכל תושבי בית אל קיץ בריא ושמח!

ד"וח כספי וד"וח ביקורת
תשלומים למועצה בכרטיס אשראי
טופס מקוון הנחה בארנונה לשנת 2019