מחלקת גזברות אחראית על התפקוד השוטף של המועצה מבחינה כלכלית, תוך ניהול מאוזן של תקציב המועצה.

גזבר : ליאור בן טריה
מייל: gizbar@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700505
פקס: 1532-9700505

מזכירת גזבר: רותם יפה
מייל: mazrechesh@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543

תקציבים : דניאלה שהואט
מייל: taktziv@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700541
פקס: 1532-9700541

הנהלת חשבונות וספקים: טוביה אנסבכר
מייל:tuviaa@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700509
פקס: 1532-9700509

לצפיה בדוחות לתושב