מנכ"ל המועצה: שירה ליבמן
כתובת דוא"ל: mankal@bet-el.muni.il

מזכירת מנכ"ל: אילנה שלו
טלפון: 02-9700506
פקס: 1532-9700506
כתובת דוא"ל: elanash@bet-el.muni.il

מזכירת משאבי אנוש: הדס קליף
טלפון: 02-9700502
פקס: 1532-9700506
כתובת דוא"ל: enosh@bet-el.muni.il

מנהלת רכש ואחראית פרוייקטים  – רותם יפה
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543
דוא"ל: mazrechesh@bet-el.muni.il