מחירי שכירות קראוונים

לפרטים: batelw@bet-el.muni.il

שאלון בקשה למגורים

לפני כניסה לקראוון יש לשלם:

  1. פיקדון על סך 1,500 ₪ (יוחזר בעת עזיבה)
  2. סיוד 1,500 ₪.

מצ"ב טבלה עם מחירי השכירות לקראוונים.
המחירים לא השתנו מאז 01/04/14 :
שכונה מחיר    מלא מחיר    לאחר הנחה
בן יהודה         1,414 ₪     990 ₪
תל חיים          943 ₪        660 ₪
פסגת יעקב     993 ₪       695 ₪
ואדי               1,336 ₪      935 ₪
קראוון משולש 1,729 ₪      1,210 ₪
המחירים לאחר הנחה מתייחסים רק לשוכרים ששני בני הזוג רשומים כתושבי בית אל בתעודת -הזהות.
שירותי משרד הפנים לשינוי כתובת ניתן לקבל במזכירות המועצה.