קבלת קהל:
בוקר – ימים א'- ה' בשעות 8:30-10:30
אחה"צ – יום א' 16:00 – 17:30
טלפון: 02-9415000/1
דוא"ל: michald@bet-el.muni.il

מנהלת מחלקה: רינה אידו 
טלפון: 02-9415010
מייל: rinai@bet-el.muni.il

עו"ז ומזכירה: מיכל דנה
טלפון: 02-9415001
מייל: michald@bet-el.muni.il

מזכירה: שרית עובדיה
טלפון: 02-9415000
מייל: sarito@bet-el.muni.il

רכזת ועדות ת"ט עו"ס מועדוניות מתבגרים: דורית שיטרית
טלפון: 02-9415003
מייל: dorits@bet-el.muni.il

עו"ס משפחות: הודיה באואר
טלפון: 02-9415004
מייל: hodayab@bet-el.muni.il

עו"ס קהילה: אפרת רבינוביץ
טלפון: 02-9415016
מייל: oskehila@bet-el.muni.il

עו"ס משפחות שיקום: עינת נווה
טלפון: 02-9415005
מייל: Einatn@bet-el.muni.il

עו"ס התמכרויות מבוגרים: יעל יוסף חי
טלפון: 02-9415006
מייל: yaely@bet-el.muni.il

עו"ס נערות: אוריה משולם
טלפון: 02-9415007
מייל: osneharot@bet-el.muni.il

עו"ס משפחות: מעיין כהן
טלפון: 02-9415008
מייל: osoknoar@bet-el.muni.il

עו"ס חוק נוער ותוכנית ראשית: רוני הראל
טלפון: 02-9415009
מייל: ronih@bet-el.muni.il

עו"ס מועדוניות: עדי קליינמן
טלפון: 02-9415017
מייל: osmoadoniut@bet-el.muni.il

עו"ס התמכרויות נוער: חוה כהן-סבן
טלפון:02-9415014
מייל: osnoar@bet-el.muni.il

עו"ס צעירים: יעל לנדסמן
טלפון: 02-9415115
מייל: ostseirim@bet-el.muni.il

עו"ס ותיקים: אסנת שמח
טלפון: 02-5434351
מייל: Osvatikim@bet-el.muni.il

מועדון גיל הזהב – רכזת ותיקים בקהילה: אילה כהן
מייל: ayalaaacohen@gmail.com

קבלת קהל:
בוקר – ימים א'- ה' בשעות 8:30-10:30
אחה"צ – יום א' 16:00 – 17:30
טלפון: 02-9415000/1
 

דוא"ל: michald@bet-el.muni.il

טפסים חשובים:

פגישה עם עו"ס בתיאום מראש בלבד בטל' : 9415000/1

פניה ראשונה למחלקה באמצעות מילוי הטופס המצורף
במקרים דחופים לאחר שעות קבלת קהל ניתן לפנות לחמ"ל
בטלפון 02-9700555

נודה על שיתוף הפעולה

לב בנימין
תקנון למניעת הטרדה מינית