מנהלת רכש ואחראית פרוייקטים – רותם יפה
טלפון: 02-9700543
פאקס: 1532-9700543
דואל:  mazrechesh@bet-el.muni.il