טופס פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    7/2019

שם מכרז:                   לביצוע עבודות גינון

מחיר מסמכים:             1000 ₪

לעיון וברורים:              שיראל בן יעיש, mazrechesh@bet-el.muni.il, 029700543, לשכת המועצה המקומית בית אל.

סיור קבלנים:               יצא ביום חמישי, 22/8/2019, בשעה 09:00.

נקודת מפגש:              משרדי המועצה, מחלקת שפ"ע.

מועד אחרון להגשה:    יום שלישי, 27/8/2019 בשעה 15:00. בתיבת המכרזים במשרדי המועצה המקומית בית אל .

 

 

המועצה המקומית בית אל

מחלקת שפ"ע.