מכרז פומבי מס' 17/2019

סיור קבלנים (חובה): יום רביעי ט"ו בחשוון תש"פ 13/11/2019 בשעה 15:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל (רח' תורה ועבודה 8, בית אל)

עלות רכישת המכרז: 2,000 ש"ח

מועד מסירה אחרון: יום ראשון ג' בכסלו תש"פ 1/12/2019 בשעה 12:00 במזכירות המועצה.