מכרז 02.2020 – השכרת מבנה לקופת חולים ברחוב החלוצים:

  • את המכרז ניתן לרכוש החל מים ראשון י"ד שבט תש"פ (9.2.2020) תמורת 1,000 ש"ח.
  • אחד מתנאי הסף: "זכאי להשתתף במכרז אך ורק קופות חולים עם ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בהפעלת שירותי בריאות קהילתיים. כמו כן על המציע להציג נתונים על כך שיש לו לא פחות מ – 1,200 מבוטחים הגרים בישוב בית אל".
  • מודגש כי המכרז לא מיועד למרפאות שיניים ולא מרפאות פרטיות, אלא אך ורק לקופת חולים.
  • את המכרז ניתן לקבל מרותם יפה, מחלקת גזברות, אחרי תשלום בגביה. מס' טלפון – 02-9700543. מייל: mazrechesh@bet-el.muni.il.
  • שאלות הבהרה יש להגיש עד השעה 10 ביום חמישי י"ח שבט תש"פ (13.2.2020), במייל:  mazrechesh@bet-el.muni.il.
  • תאריך אחרון להגשת מסמכי המכרז הינו יום חמישי ב' אדר תש"פ (27.2.2020) בשעה 15:30.