הודעה לתושבים שינוי קווים באגד 21.3.19

בחג הפורים יום חמישי, י"ד באדר, 21.3יחולו שינויים במסלולי

הנסיעה של האוטובוסים, בין השעות 14:00-24:00

התחנות שמתבטלות בשעות אלה:

תחנות מבוטלות כיוון 1: סולם יעקב/מבוא הישיבה, ארץ חמדה, ארץ חמדה/הנצי"ב, ארץ חמדה/יהודה המכבי

תחנות מבוטלות כיוון 2: ארץ חמדה/יהודה המכבי, ארץ חמדה/חלמיש, סולם יעקב/מי מרום, סולם יעקב/שדרות לוז.