מוקד: (מאויש 24 שעות ביממה)
טלפון: 9700555
טלפון: 9700538
טלפון: 9978187
טלפון קווי: 108

שוטר קהילתי: דורון דהן
נייד: 058-6663348
דוא"ל: dorondahan85@gmail.com

משטרת בנימין: 9706444

אמבולנס: 101

כיבוי אש: 102

משטרה: 100