תשלום שובר ארנונה/מים
תשלומי ידיעון
תשלומי וטרינר
תשלומים לספריה
תשלום לדלת פתוחה
תשלומים- שפ"ח
תרומות לנח"ל
החזרים בגין שיפוצים בקרוואן
פקדון לקרוואן