טופס פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    12/2019

שם מכרז:                   לביצוע עבודות ניקיון מוסדות חינוך

מחיר מסמכים:             1000 ₪

לעיון וברורים:              עטרת גוטליב, 029700543, לשכת המועצה המקומית בית אל.

סיור קבלנים:                יום רביעי ז' בתמוז תשע"ט   10/7/2019  בשעה 13:00.

נקודת מפגש:              מחלקת חינוך, מועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה:     יום חמישי ט"ו  תמוז תשע"ט 18/7/2019  בשעה 14:00. בתיבת המכרזים במשרדי המועצה המקומית בית אל .

 

 

המועצה המקומית בית אל

מחלקת חינוך