מועצה מקומית בית אל
 

 

מכרזים

דרוש/ה: רבש"ץ+ קב"ט מוס"ח

04/10/2018 - כה תשרי תשע"ט

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il