מועצה מקומית בית אל
 

 

מכרזים

דרוש/ה עו"ס לסדרי דין ועו"ס מועדוניות

22/04/2018 - ז אייר תשע"ח

דרוש/ה גזבר/ית רשות מקומית

22/04/2018 - ז אייר תשע"ח

מנהל/ת למילוי מקום לתכנית יישובית "עתיד בטוח"

12/04/2018 - כז ניסן תשע"ח

עו"ס צעירים

14/03/2018 - כז אדר תשע"ח

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il