מכרז לביצוע עבודות גינון 7/2019

טופס פרטי מכרז שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    7/2019 שם מכרז:                  [...]