מועצה מקומית בית אל
 

 

טלפונים - מוסדות חינוך

Unexpected error from external database driver (1).
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il
Unexpected error from external database driver (1).