הכנה עצמית של מודעת אבל - מועצה מקומית בית אל

ברוך דיין האמת

משתתפים של
בפטירת
ז"ל
ההלוויה
בשעה :

מקום ההלוויה שורה 1:
מקום ההלוויה שורה 2:

יושבים שבעה:
תושבי בית אל ת.נ.צ.ב.ה מ.מ. בית אל

בכדי להדפיס את המודעה יש להגדיר את ההדפסה לרוחב וכן להגדיר שלא ידפיס כתובת האתר
לחצו כאן להורדת קובץ הסבר