מועצה מקומית בית אל
 

 

פיקוח עירוני

 אחראי רישוי ופיקוח - דורון עוז

משרד: 02-9700554

פקס: 15329700515

דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

 

מידע בעניין חוק להסדרת פיקוח על כלבים

1. לחוק להסדרת פיקוח על כלבים הקלק כאן

2. לתקנות- להסדרת פיקוח על כלבים הקלק כאן

3. לתקנות- יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים הקלק כאן

4. לתקנות הכלבת הקלק כאן

5. לעבירות מנהליות- קנסות הקלק כאן

 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il