מועצה מקומית בית אל
 

 

רישוי עסקים

 

אחראי רישוי עסקים - דורון עוז

משרד: 02-9700554

פקס: 02-9700529

דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

 

 https://www.sba.org.il/hb/Licenses/Pages/default.aspx מידע על סוגי אישורים שצריך לרישיון עסק שלכםקבצים מצורפים
קובץ1: משרד הבריאות- תקנות לבתי אוכל
קובץ2: כיבוי אש- חוברת הדרכה על מסלול בתצהיר
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il