מיגון רכבים

תחרות המקווה הנאה תשעו!

הככר המרכזית בבית אל

כיכר הכניסה לבית אל תודה להלל מאיר

הככר המרכזית בישוב בית אל

הכיכר המרכזית בבית אל


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il