מוסדות "רעיה"

לבנות כיתות ט'-יב'
ראש האולפנה: הרב חיים סולטן
מנהלת: פני צוריה
תכנית הלימודים משלבת לימודי קודש מוגברים עם לימודי חול.

טל: 02-9971313, דוא"ל: raayaul@gmail.com

אולפנת בית- אל + חטיבה 

לבנות כיתות ז'- יב'

מנהלת אולפנה: ליאורה אדרי

טל': 02-6569075 דוא"ל ulpenabeitelbanot@gmail.com