ב"ה אושרה התוכנית לבניית 350 יח"ד נוספות בבית אל!

בשעה טובה ומוצלחת, בסייעתא דשמיא ולאחר מאמצים רבים אושרה היום באופן סופי התוכנית לבניית 350 יח"ד במסגרת ישיבת ועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי שהתכנסה לאחר חודשים ארוכים.

מדובר בניצול עתודת הקרקע האחרונה של בית-אל ובה 2000 מ"ר שטחי מסחר, הרחבת היישוב באופן משמעותי, הישג אדיר לבית-אל!

במקביל אנו ממשיכים לעמול על השגת תקציבים להעתקת חטמ"ר בנימין אשר נמצא על השטח המיועד, כזכור הממשלה התחילה בהכנת תשתיות להעתקת החטמ"ר, אך הפרויקט הופסק בשל מחסור בתקציב. נעשה את כל המאמצים ולא נשקוט עד שהדירות הללו יבנו.

מועצה מקומית בית אל – בשבילכם ולמענכם