תחפושות שהשתיקה יפה להן- שיחה של אביתר ליכטמן - 28/02/2021
זוגיות ללא הפרדה- עמית ודנה כץ - 06/03/2021
תושבים מספרים על עצמם-עם אסנת שרון - 07/03/2021
מפגש חיב"ת- פרופ' ישראל רוזנסון - 08/03/2021
שו"ת לנשים- עם הרב אריאל בראלי - 09/03/2021
שיעור לנשים ' אגדות חז"ל' עם תהילה בלכר - 10/03/2021