רוצים לבדוק לאיזו חברה סלולרית יש את הכיסוי הטוב ביותר בסביבה שלך?

א. יש להקליק על הקישור למטה

ב. יש להכניס את הכתובת, כולל יישוב

הערה: אין במידע המשוקף להוות המלצה או הוראה לבחור במפעיל סלולרי כזה או אחר ⋄ המידע המוצג הינו שיקוף בלבד של נתוני התקשורת שנמדדו בסביבת הכתובת הנבחרת, וב-3 החודשים האחרונים לכל היותר ⋄ באם לא קיימים נתונים בקרבת הכתובת, או שאינם עדכניים, החיפוש לא יניב תוצאה ⋄ שיקוף הנתונים ניתן כשירות של הרשות המקומית לתושב, ללא כוונות רווח, וללא אינטרס עסקי כלפי צד שלישי.