מתוך רצון לפתח את בית-אל בתחומי החינוך והקהילה, התרבות והחברה, הבנייה והתשתיות,
בשנים האחרונות עמלנו רבות על הכנת תוכנית אסטרטגית למועצה.
נגשנו למלאכה בחרדת קודש , יחד עם כל מנהלי מחלקות המועצה, בליווי יועץ ארגוני ובניצוחה של שירה המנכ"לית עברנו תהליך ארגוני משמעותי.
התהליך החל בגיבוש חזון שכל מטרתו הוא פיתוחה של בית-אל בתחומים רבים ומגוונים.
חשבנו לנכון לשתף אתכם בעיקרי התוכנית, המוגשת לכם בחוברת המצורפת, החוברת גם תופץ למשרדי הממשלה השונים ולגורמים רלוונטיים על מנת לחבר אותם להיות שותפים שלנו בפיתוחה ושגשוגה של בית-אל.
התוכנית תבסס את בית-אל כמוקד אזורי מוביל, 'בירת בנימין', כאשר מצד אחד יהיו בה סממנים של עיר ומצד שני נשמור על הצביון היישובי והקהילתיות ככל האפשר.
מהתוכנית אשר מתייחסת לחמש השנים הקרובות, אנו גוזרים תוכניות עבודה לכל שנה לפי תחומים.

אנו מתפללים לקב"ה שישלח לנו הצלחה במעשה ידינו על מנת שנוכל להפוך את כל החלומות הללו למציאות בעז"ה, למענכם התושבים.

 

לצפייה בחוברת הסברה לחץ כאן בית אל 2025