ביה"ד פועל ע"פ עקרונות ההלכה, ולפסיקותיו יש תוקף גם ע"פ החוק (חוק הבוררות), והן ניתנות לאכיפה ע"י הרשויות, במקרה הצורך.

בית הדין לממונות בית אל פועל לפתרון חילוקי דעות שהתגלעו בין תושבי הישוב.

דרכי הפניה לבית הדין לשם פתיחת תיק:

א. נא לפנות למזכיר בית הדין שילה שטיינמץ בטלפון: 055-6654326

ב. לשלם אגרה ע"ס 250 ש"ח לרשת "לכתחילה" בתשלום מכוון לקישור: https://meshulam.co.il/purchase?b=70fdf419945fe7fbdf70e42c68b6e48f

ג. חתימה על שטר בוררות (ינתן ע"י בית הדין)