בבית אל יש 3 מרפאות

קופ"ח כללית
רח' דרך החלוצים פינת כנפי נשרים.
טל': 9973120  9975318

קופ"ח לאומית
שד' לוז, מול ביה"ס
טלפקס: 9973329
פקס: 9978164

מכבי שירותי בריאות
רח' ארץ חמדה,  בין בית מס' 6 ל- 8 יש לעלות ב- 20 מדרגות, נמצא בצד ימין.
שעות פעילות המרפאה מתעדכנות ב- 1599-501-508
טלפון: 9972457
פקס: 9709637

מרכז רפואי שער בנימין
אזור תעשיה שער בנימין
טלפון: 9978111