בית ספר בנות
בי"ס ממ"ד תורני – כיתות א' – ח'
מנהלת: ליאורה אדרי
מזכירות: אלישבע קהתי, לאה בר אור
טלפון: 02-9975815
טלפקס: 02-9973131
כתובת דא"ל: beitelbanot@gmail.com

בית ספר יסודי – בנים בית-אל
בי"ס ממ"ד תורני ות"ת – כיתות א'-ח'
מנהל: הרב ירון גיאת
מזכירות: סימונה חימנז, רותי ברוכי, שרה גחלת
טלפון': 02-9973320, 02-9973118
פקס: 02-9975307

כתובת דוא"ל: bbetbanim@gmail.com

תלמוד תורה "שער השמיים"
כתות א-ח

במוסד זה לומדים על פי השיטה שהתווה הרב שלמה יצחק זילברמן זצ"ל,
על פי המשנה "בן חמש למקרא בן עשר למשנה".
במוסד לומדים במשך כל ימות השנה, כולל חגים ומועדים, בשמחה
ובאהבת התורה על פי עיקרון שקבעו לנו חז"ל שאין מבטלים תינוקות
של בית רבן אפילו לבנין ביהמ"ק.
במוסד קיימת גם מכינה ללימוד קריאה עבור ילדי גן חובה.

מנהל חינוכי: הרב יעקב בנימין 
מזכירה: יעל חסקין

כתובת דא"ל: ttsh364@gmail.com
טלפון: 02-9975737
פקס:02-9972099