ממשל והתיישבות
השבוע קיימנו, מספר ראשי רשויות ביש"ע, פגישה עם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ. מטרת הפגישה היתה להניע את מה שסוכם בהסכמים הקואליציוניים, לטובת קידום ופיתוח ההתיישבות. דנו במספר נושאים ביניהם: כינוס ישיבות המת"ע (מועצת התכנון העליונה) שתפקידן לאשר בינוי ביו"ש, עצירת ההשתלטות הפלסטינית על שטחי c, קידום ההתיישבות הצעירה ועוד.
כמו כן, נושא הכבישים והתחבורה הציבורית דחופים מאוד בכל יהודה ושומרון ואנו לוחצים כי הם יעברו רפורמה רצינית.
במקביל, הוצאנו מכתב לראש הממשלה וקראנו לו ליישם את ההחלטות הללו שסוכמו בהסכמים הקואליציוניים. ב"ה זכינו ויש לנו ממשלה טובה לעם ישראל, וגם פעלנו לא מעט על מנת שהיא תוקם, אך לצד זאת אנו פועלים בכדי לוודא כי הדברים קורים הלכה למעשה.

עמדות טעינה לרכבים חשמליים
בשורה גדולה למחזיקי רכב חשמלי, בשבועות הקרובים תוצב עמדת טעינה ראשונה לרכבים חשמליים במרחב הציבורי ליד יינות ביתן, כמענה לתושבים שאין להם חנייה פרטית. לאחר מכן יוצבו שתי עמדות נוספות ליד שכונת משכנות בית-אל ובחנייה של מרכז שכונה א'. מיקום העמדות נקבע לפי מגבלות של תשתיות קיימות, יש צורך בחיבור חשמל גדול ואנו מתחברים למבני ציבור קיימים.
השאיפה היא כי בהמשך נגיע בעז"ה לעשרות עמדות טעינה בכל היישוב לרווחת התושבים.

מפגשי שכונות
ביום ראשון הקרוב, ז' בשבט, נקיים מפגש שכונתי בשכונת ניצנית, המפגש יתקיים בשעה 20:30 אצל משפחת ויקטור (רחוב תאנה 1). אשמח לפגוש את תושבי השכונה על מנת לשמוע ולהשמיע.

שבת שלום!
שי אלון, ראש המועצה.