קובץ להורדה: דרוש/ה: קב"ט מוס"ח ורבש"ץ- המכרז הוארך!

פרטים נוספים בקובץ המצורף.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך  ד' אלול תשפ"א, 12.8.2021