ב"ה                           הדרכה להתנהלות קהילתית בצל נגיף הקורונה

תושבים יקרים, שלום וברכה!

לפניכם הדרכות לימים אלו שגובשו לאחר התייעצות עם רבני הקהילות וגבאי בתי הכנסת ורופאים
הקדמה
הנביא ישעיהו חזה את התשועה הגדולה שתהיה באחרית הימים  "ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל" ובהמשך הפרק הוא פונה לישראל ומורה להם להיכנס לבתיהם " לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם".
כשם שזיכנו ה' לראות בישועת עמו כן כרגע הוא מורה לנו לכנוס לבתים עד יעבור זעם, ומוטלת עלינו החובה לדאוג זה לזה לבריאות טובה.
הנחיות משרד הבריאות:

 • חובה הלכתית חד משמעית לקיים את הוראות משרד הבריאות המעודכנות ולהקפיד על הוראות הבידוד.
 • על כולנו להימנע מלחיצת ידיים וככל הניתן לשמור על מרחק אחד מהשני כולל במכולת ובגני המשחקים.
 • כדאי מאוד לקבוצת הסיכון (גיל שישים ומעלה וחולים כרוניים בכל גיל) לצאת כמה שפחות מהבית ולהימנע ממפגש מיותר עם אנשים.

בתי הכנסת

 • נכון להיום עדיין ניתן לקיים מניינים מצומצמים, דהיינו, שתי קבוצות של עשרה אנשים בתוך חלל גדול. יש לפזר את המניינים ככל שניתן כולל עזרת נשים רחבת בית הכנסת ובתים פרטיים. בקרוב תפורסם רשימת המניינים ביישוב כולו.
  בבקשה לשתף פעולה עם הגבאים אשר עושים את מלאכתם נאמנה ומנסים ככל שניתן לקיים את השגרה במצב המורכב הזה.
 • קבוצת הסיכון תתפלל בבית.
 • כל מי שאינו מחויב בתפילה, לא יגיע לבית הכנסת .
 • המתפללים יקפידו על מרחק אחד מהשני (שני מושבים) במשך כל התפילה כולל בזמן קריאת התורה ויציאה מבית הכנסת.
 • יש להקפיד על דלתות וחלונות פתוחים ולמעט את השימוש במזגן
 • בין שאר האפשרויות לתפילה- החל מהשעה שמונה בבוקר תתקיימנה תפילות בכיתות הלימוד בישיבה הגבוהה עד השעה עשר.
 • שעורי תורה מתקיימים במתכונת של עשרה אנשים במקום אחד או שתי קבוצות של עשרה במרחב גדול.
 • ברכת האילנות תתקיים ביחיד.

תפילות שבת

 1. תפילת ליל שבת- יש לקיים מניינים פרטיים בכל השכונות (וללא תפילת מעין שבע). במקביל לפצל את המניין בבית הכנסת לחדרים שונים כולל עזרת נשים ורחבת בית הכנסת.
 2. תפילת שבת בוקר ומנחה- רצוי לקבוע זמני תפילות נוספים, ניתן להוציא ספרי תורה לבתים פרטיים וכן לרחבת בית הכנסת בתנאי שהספר יגיע לפני התפילה ויונח במקום שהוכן לו מראש. הגבאים יעדכנו על מקומות התפילה האפשריים.

מקוואות

 1. מקווה הגברים סגור.
 2. מקווה נשים פתוח ומפוקח בהתאם להוראות המחמירות של משרד הבריאות. מומלץ לעשות את כל ההכנות בבית.

שמחות ואבל

 1. מומלץ לא לדחות חתונות ולהקפיד על הוראות משרד הבריאות.
 2. מצוות ברית מילה תתקיים לאור המגבלות בשתי קבוצות של עשרה אנשים.
 3. מצוות לוויית המת תתקיים לאור המגבלות בשתי קבוצות של עשרה אנשים בלבד.
 4. מצוות ניחום אבלים תתקיים עד קבוצה של עשרה אנשים בכל פעם.

'כל ישראל ערבים זה בזה'  לפיכך בתקופה זו

אין מקום להנהגות פרטיות המנוגדות להוראות אלו.

על החתום:   הרב אריאל בראלי     הרב זלמן מלמד     הרב שלמה אבינר     הרב שבתי סבתו

ד"ר מתי ארליכמן       ד"ר יהודית מדז'ינסקי