1. משרד הפנים מחייב רשויות מקומיות לבצע מדידות של הנכסים שבתחומה, על מנת לוודא כי קיימת התאמה בין המצב העובדתי בנכס ובין הנתונים מופיעים בספרי המועצה . יודגש כי הובהר לנו לאחרונה על ידי משרד הפנים כי עלינו לצאת באופן מידי לביצוע סקר נכסים כאמור לעיל.
 2. המדידה תבוצע עבור המועצה המקומית בית אל באמצעות חב' קלימי אורן בע"מ.
 3. בהתאם לסמכותה של המועצה לפי סעיף 63 לצו המועצות המקומיות תשי"ח – 1958, הנך מתבקש לאפשר לעובדים מטעם חב' המדידות להיכנס לנכס לביצוע מדידה .
 4. המדידות ביישובך יבוצעו החל מתאריך 29/9/21  וייערכו כ 30 ימים.
 5. לתאום מדידה יש לפנות ישירות לחב' המדידות בימים א'-ה' בשעות 08:30-17:00 בטלפון 08-9493047, או בדוא"ל orah@kalimioren.com .
  יש להשאיר בהודעה את הפרטים הבאים: שם מלא , כתובת מלאה (רחוב , מס' בית , מס' דירה) , ומספר טלפון לחזרה . 
 6.  נבקשכם לצור קשר לשם תיאום מועד מול חברת המדידות וזאת עד ליום ד', איסרו חג סוכות, 29/9/2021.
  במידה ולא תיצרו קשר לתיאום המדידה עד למועד זה, יגיע מודד לנכס ללא תאום: במידה ותהיו נוכחים בנכס תתבצע מדידה מלאה. במידה ולא, תתבצע מדידה חיצונית ככל שאפשר יהיה להיכנס לחצר . במידה והחצר תהיה סגורה ונעולה תתבצע מדידה בהערכה .
 7.  יובהר כי לאחר ביצוע המדידה יועברו אליכם תוצאות המדידה וכן תשריט הנכס. כמו כן, תינתן לכם האפשרות להגיש הסתייגות על תוצאות המדידה וזאת בטרם יועברו הנתונים לחיוב בארנונה. כל עדכון שיעשה בעקבות הסקר, (חיוב או זיכוי) יעשה מתקופת החיוב הבאה שלאחר תאריך המדידה.
 8.  המועצה מבקשת להודות לכם על שיתוף הפעולה ועל היערכותכם בהתאם .

 

בברכה, ינון שב ציון, גזבר המועצה