להלן הרכב וועדת בחירות במועצה המקומית בית אל:

ראש המועצה: שי אלון
הנציג הוא אסף ברוכי               וממלא המקום הוא – שמואל צרפתי.

חבר מליאה: גלעד לואיס
הנציג  הוא – גלעד לואיס          ממלאת המקום היא – תחיה לואיס

חברת מליאה: אבלין הרוש
הנציג  הוא אבשלום אסולין.   וממלא המקום הוא – יוסף שריקי

חבר מליאה: ספי אלגביש
הנציג  הוא – ספי אלגביש      וממלא המקום הוא – מתנאל פרנקל

חבר מליאה: חיים סילברשטיין
הנציג  הוא – מחיים סילברשטיין     וממלא המקום הוא שלמה רוזנטל

חבר מליאה: יאיר פרויליך
הנציג  הוא – ניסן ברוך ליבוביץ    וממלא המקום הוא – יאיר פרויליך

חבר מליאה: משה קרפין
הנציג  הוא – משה קרפין            וממלא המקום הוא יעקב הרניק

חבר מליאה: מתניה שנרב
הנציג  הוא – מתניה שנרב

חבר מליאה: קובי  סלע

הנציג  הוא – משה מאיר         וממלא המקום הוא יאיר פלסר