תשמע אזעקה עם כריזה: "חדירת מחבלים"

כמו כן, תשלח הודעה בעדכונט ובמסרון.

מה עושים?

✔️ הסתגרו במבנה! אם אינכם נמצאים במבנה יש למצוא את מקום המסתור הטוב ביותר בו אתם נמצאים.

✔️ נעלו את הדלתות והחלונות.

✔️ בלילה – כבו את האורות.

✔️ נשמעים לעדכוני המועצה ונשארים במבנה עד להודעה על סיום האירוע.

  • אם מתקבלת התרעה על ירי רקטות וטילים בעת חדירת המחבלים – אין לצאת למרחב מוגן הנמצא מחוץ לבית, לרבות חדר המדרגות.
  • אין לפרק את ידית דלת הממ"ד. הסרת הידית אינה מונעת כניסה מבחוץ ולכן יש להשתמש באמצעים יעילים ופשוטים שחוסמים את תנועת הידית מבלי לפגוע בדלת – כמו חפץ כבד.

אירוע משולב – חדירת מחבלים וירי טילים

בעת אירוע משולב של חדירת מחבלים וירי טילים יש להיכנס למרחב מוגן בתוך הבית – ממ"ד או חדר פנימי. בכל מקרה – אין לצאת לחדר המדרגות ואין לצאת למקלט!

שומרים על ההנחיות ומצילים חיים

הנחיות התגוננות חדירת מחבלים וירי טילים