זמן ההתגוננות בבית-אל- דקה וחצי!

ממתנים כ10 דקות.

הנחיות בעת השמע אזעקה לירי טילים