בכדי לראות את ההנחיות של משרד הבריאות יש להקליק על :

https://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2020/04/הנחיות-למקווה.pdf