שימו לב- צורף התייחסות לשאלות הבהרה למטה    

 

החברה הכלכלית לבית אל בע"מ יוצאת במכרז

פרטי מכרז

מס' מכרז:                    27/2022

שם מכרז:                     השכרת מבנה בדרך החלוצים פינת כנפי נשרים בבית אל

מחיר מסמכים:               1,500 ₪

מועד אחרון להגשה:      כ"ד בכסלו תשפ"ג, 18/12/22 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:             עד תאריך י' כסלו תשפ"ג, 4/12/22 בשעה 12:00, במייל בלבד.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, שדרות לוז מיקוד 90631

 

ניתן לצפות במכרז כאן: מכרז השכרת מבנה ברחוב החלוצים פינת כנפי נשרים

חוזה מעודכן לאחר שינויים 5.12.22מכרז 27.2022- השכרת מבנה דרך החלוצים- עקוב אחר שינוים עם קבלת ההערות ללא התייחסות הסעיפים הביטוחיים

ניתן לצפות בנספח ביטוח כאן: בית אל- נספח ביטוח שכירות מבנה

תשובות לשאלות הבהרה- שאלות הבהרה בית אל- מכרז 27.2022