שי אלון- ראש המועצה ויו"ר המליאה

מוסא כהן

רבקה יפה

חיים סילברשטיין

יאיר פרייליך

גלעד לואיס

אוולין הרוש

שרה גבעון

קובי סלע