יש להקליק לצפיה עדכון תשפ"ג 2023

 

 

 

תושבים יקרים שלום רב,

אנו מעדכנים, כי החל מתקופת חיוב צריכת המים הבאה, שתחל ב – 16.2.23,

תעריף אגרת הביוב יעודכן ל – 4.31 ₪, ע"פ החלטת מליאת המועצה המקומית מתאריך 07/06/2022, ובהתאם לאישור משרד הפנים מתאריך 26/01/2023.

אגרת הביוב עודכנה בעקבות הצורך הקיים בשדרוג, הן של תשתיות הביוב המיושנות מאוד באזורים נרחבים בישוב, והן בחידוש מלא של מתקן טיהור השפכים.

ניתן לעיין בחוק העזר המלא, באתר המועצה המקומית.

 

חוק עזר  התשנ"ט 1999