קובץ להורדה: חוק עזר לבית אל – (שירותי שמירה – אבטחת כניסת פועלים פלסטינאים) – התשפ 2019