חברי בית אל היקרים, כבכל שנה בתפילת ערבית של ליל החג אנו אומרים את ״ההלל״. השנה, שאין לנו תפילות בבתי הכנסת, נאמר כולנו יחד את ״ההלל״ ברוב עם ורמקול.
הפרוייקט ביוזמתו של דודו לנדוי, וההלל שהוקלט מראש מפיו של יאיר פלסר.
היום בשעה 17:45 – נפסיק לזמן קצר ממלאכתנו ונשיר את ״ההלל״.
המנגינות וקדושת ההלל, תרומם את רוחנו וניכנס לחג כולנו יחד וכל אחד בביתו – מתוך שירים ותשבחות לקב״ה, לשמחתנו ולאחדותנו.
תושבי היישוב מהללים יחד את הקב״ה – אין מעלה גדולה מכך בחג הגאולה.