מוקד בטחוני: 02-9700538

במידה ואין מענה-מחוץ ליישוב: 1208

מרכז חוסן: 106 ולבקש את 'מרכז חוסן'

פיקוד העורף 1207 

מוקד איחוד והצלה: 1221

מגן דוד אדום: 101

משטרה: 100

מכבי אש: 102

מוקד בזק: 199