תיק תושב
אישור תושב
בקשה להנחות 2022
בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל
קליטת תושב חדש
טופס מעבר (בתוך בית אל)
עדכון פרטי צרכן מים – מספר נפשות
טופס עזיבה
טופס בקשת פטור נכס ריק/בשיפוץ