פניה למחלקת גביה
טופס קליטת תושב חדש
הנחה ע"פ מבחן הכנסה 2023
טופס בקשת פטור נכס ריק
כניסה לתיק תושב
עדכון פרטי צרכן מים – מספר נפשות
בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס לא ראוי
בקשת אישור תושב
טופס מעבר (בתוך בית אל)
הנחת הורה עצמאי (הורה יחיד) בארנונה – שנת 2023
הנחת חוק משרד הביטחון/חייל חובה נשוי/ניצולי שואה
טופס עזיבה
הצהרה על תיקון נזילה
הנחת חוק – אזרח ותיק/עיוור/עולה חדש