תיק תושב
אישור תושב
בקשה להנחה בארנונה
בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל
קליטת תושב חדש
הצהרה על עזיבת נכס
עדכון פרטי צרכן מים – מספר נפשות