תיק תושב
אישור תושב
בקשה להנחה בארנונה 2021
בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל
קליטת תושב חדש
טופס מעבר (בתוך בית אל)
עדכון פרטי צרכן מים – מספר נפשות
טופס עזיבה
טופס תו ירוק למקווה גברים