ישיבה גבוהה 
בראשות הרב זלמן מלמד
בישיבה מסלולי לימוד בגמרא, הלכה, הוראה
טל': 9975192 פקס: 9975385

מכינה קדם צבאית
מיועדת לבוגרי תיכונים דתיים.
משלבת השלמת לימודי תיכון ולימודים
ישיבתיים.
ראש המכינה: הרב משה אליה.
טל': 9978088 פקס: 9978885